Sskj. Enobesedna figura. Enobesedne figure so v pesniškem jeziku tiste figur...

Zusammenfassung. In dem Beitrag wird über die Erweiterung

Kar pa zadeva pridevnika delaven in deloven, po SSKJ 2 pri pridevniku delaven prevladuje pomen 'ki rad dela' (pojavlja se tudi v podpomenu 'dejaven, aktiven', npr. delavni in pasivni člani društva), pri čemer gre vedno za opisovanje lastnosti osebe, npr. delaven človek, njegova mati je zelo delavna. Izjemoma se v ekspresivnem pomenu to ...SSKJ navaja tudi frazeologijo, reke in zelo znane pregovore ter proste in stalne besedne zveze. Slovar slovenskega knjižnega jezika obsega leposlovni, znanstveni, publicistični in pogovorni jezik ter terminologijo, žargone in narečno besedišče. Geselski članek SSKJ Vsako geslo je v slovarju prikazano v svojem odstavku in razvrščeno po ...Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska ...SSKJ: krat prisl. mat. izraža množenje: dva krat [x ] dve je štiri; a krat [.] b je ab / pog. soba je velika štiri krat tri (metre) s števnikom izraža število ponovitev, kot jih nakazuje števnik: srce udari približno 70-krat na minuto; prim. dvakrat, stokrat, večkrat;V SSKJ je glavno podgeslu gesla 'boljši' sicer res 'bolje', vendar je obenem kot enakovredna ponujena tudi druga različica primernika, 'boljši'. SSKJ sicer daje prednost različici 'bolje' tudi tako, da jo uporablja v primerih v drugih geslih, medtem ko se prislov 'boljši' ne pojavlja v nobenem drugem geslu, vendar to različice 'boljši ...Komunizem. Komunizem ( communis, 'skupen, univerzalen') [1] [2] je leva do skrajno leva družbenopolitična, filozofska in ekonomska ideologija znotraj socialističnega gibanja, [1] katerega cilj je vzpostavitev komunistične družbe, gospodarsko-družbene ureditve, ki temelji na skupnem lastništvu proizvajalnih sredstev, distribucije in ...Slovarji za učence in dijake. Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata RepublikaFran/Etimološki. Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu. Če ne dovolite uporabe ...Description. eSSKJ: Dictionary of the Slovenian Standard Language 2016 encompasses 90 entries first concieved as test entries of a modern linguistic description of the multifaceted and complex linguistic reality of the Slovenian language, which is interpreted with respect to linguistic usage as attested in modern corpora. At the macrostructural ...Fran/SSKJ. Piškotke uporabljamo za: analitične namene - spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference - da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.Conclusion The SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales showed psychometric evidence for equivalence across the different languages and gender. Thus, this instrument is a useful tool for cross ...Rezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.Pragmatika ali raboslovje je veja jezikoslovja in komunikacijske teorije. Ukvarja se z rabo oziroma s funkcioniranjem nekega sporočila v procesu komunikacije glede na situacijo, potrebe, pričakovanja, vloge tistih, ki sodelujejo oz. so v komunikacijo vpleteni. Biti pragmatično kompetenten pomeni biti sposoben pravilno proizvajati in ustrezno interpretirati neko jezikovno dejstvo v skladu s ...SJN Bank of Kansas is committed to providing a secure environment for your Online Banking experience, including the following security features: Digital ID assures authenticity, allows encrypted communications, and secure communication through Secure Sockets Layer (SSL) technology. Account information is stored on an encrypted database that is ...Fran/Frazemi. Piškotke uporabljamo za: analitične namene – spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference – da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0; uveljavljajo se lahko dodatni pogoji.Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Wikipedia® je tržna znamka neprofitne organizacije Wikimedia Foundation Inc.; Pravilnik o zasebnostiSrednja strojna in kemijska šola. Izobraževanje po programih srednjega strokovnega izobraževanja: strojni tehnik, kemijski tehnik in tehnik varovanja. PREDSTAVITEV ŠOLE.V imenovalniku ednine taki samostalniki nimajo končaja -o ali -e. [1] Tretjo (ničto) srednjo sklanjatev prinaša šele Slovenski pravopis 2001, prejšnji pravopisi in tudi SSKJ je niso priznavali. Vendar se ničta srednja sklanjatev da razbrati iz števnikov, na primer Tri je bil o zmeraj več kot dve. [2]Doktrina. Doktrina ( latinsko doctrina iz docere = učiti) je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje . V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks ...pomèn -éna m (ȅ ẹ́) 1. kar beseda vsebuje glede na označevani pojem, predmet: beseda jezik ima več pomenov; pomen te besede je nejasen / narod v današnjem pomenu besede se je izoblikoval v 19. stoletju; uporabiti besedo v drugačnem, slabšalnem pomenu ♦ jezikosl. dopustni, pogojni pomen veznika; izhodiščni, osnovni, prvotni pomen besede; leksikalni pomen besede …Slovar slovenskega knjižnega jezika, krajše SSKJ, je slovar, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena izmed najpomembejših knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem jeziku. Najprej je izšel v petih knjigah, in sicer 1. A-H , 2. I-Na , 3. Ne-Pren , 4. Preo-Š in 5. T-Ž z Dodatki A-Š , kasneje tudi v bolj strnjeni izvedbi v eni knjigi, v elektronski izdaji ...(SSKJ) was published in autumn 2014 (rst edition 1970–1991). Its aim is to bridge the content and time gap that arose between the rst edition of SSKJ and the new dictionary of standard Slovenian language yet to be compiled. The article explains the circumstances surrounding the compilation of the second edition of SSKJ and describes innova- V SSKJ, ki pa je osnova za sestavljalce pa je kamerman sinonim za snemalca. 3y. View 6 more replies. Fleur Jalv. Ko sem izpolnila, so napisali, da mi pošljejo kodo po telefonu, naj jo vpišem in potrdim. Tiste slavne kode nisem nikoli dobila, čeprav sem že večkrat reševala. Tudi danes mi je niso poslali. 2y.Avtorji. Slovenski pravopis je delo uredniškega odbora za pravopisna pravila in uredniškega odbora za pravopisni slovar Pravopisne komisije pri SAZU ter redaktorjev in strokovno …patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovarski sestavek za iztočnico 'patétičen' v slovarju ...2. elektr. množica vrednosti, ki jo (elektronski) računalnik sprejme ali po obdelavi izda: brati, hraniti informacijo; informacijo sestavlja šestdeset bitov / izhodna, vhodna informacija. Slovarski sestavek za iztočnico 'informácija' v slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).Doktrina. Doktrina ( latinsko doctrina iz docere = učiti) je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje . V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks ...Izvor imena. Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora, o njem pa sta možni dve razlagi. Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede *karra v pomenu 'skala', po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede *karantos v pomenu 'prijatelj'. Karantanija je latinizirana oblika imena, ki se je uporabljalo v takratnih virih.Grapevine is based on the idea that when people pool their resources together, they make the world a better place. But we didn’t invent this concept—you may know it as a Giving Circle, a Funder Collaborative, or …a) glede na (možni) vpliv, posledice, delovanje: ta način dela vedno bolj izgublja svoj pomen, publ. na pomenu; pripisovati čemu pretiran pomen; razpravljati o pomenu kongresa, …Ludo King 4 Players ll Ludo Game 4 Players ll Ludo King ll Ludo Game ll Ludo GamingFollow Me - Facebook - https://www.facebook.com/GamingRoshan07Instgram - h...Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh.Navegação aérea seguindo as regras de vôo visual, a partir do Aeródromo de Pau dos Ferros (SSKJ), localizado na cidade de Pau dos Ferros-RN, para o aeroporto...Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.Kar pa zadeva pridevnika delaven in deloven, po SSKJ 2 pri pridevniku delaven prevladuje pomen 'ki rad dela' (pojavlja se tudi v podpomenu 'dejaven, aktiven', npr. delavni in pasivni člani društva), pri čemer gre vedno za opisovanje lastnosti osebe, npr. delaven človek, njegova mati je zelo delavna. Izjemoma se v ekspresivnem pomenu to ...This is a dedicated agent website made exclusively for KSKJ Life contracted agents. Here you can access your account information, install our new Quote & Illustration software, …Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika (sl). Vir: Slovar krajšav - Mojca Kompara. Komentiraj slovarski sestavek. ×. Komentiraj slovarski sestavek. ShraniZbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. Išči po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika²' (SSKJ².Samostojni izpis sestavka. patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovarski sestavek za iztočnico ...Zapis ure in časa. {12} Pri navajanju polne ure imamo več zapisovalnih možnosti ( ob 8. uri ali ob 8.00, ob 800, ob 8h ali ob 8h ); ure in minute zapisujemo s stično piko ali nadpisano ( ob 8.45 ali ob 845 ). Če navajamo izmerjeni čas, …Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. Išči po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika²' (SSKJ². Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) iz leta 1991 ima geslo zijavka za žensko, poleg tega pa še drugo geslo zijavka z različico zijalka 'jama, votlina z daleč vidnim vhodom', ponazarjalni primeri pa so raziskati zijavko; iti, spustiti se v zijavko; nekdanji prebivalci zijavk / Potočka zijavka.Disclaimer. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only.(in Slovene) Standard Slovene Dictionary (SSKJ) (in Slovene) Comprehensive list of the Slovene dictionaries (in Slovene) Spletni Slovar (Multilingual Dictionary)Tri pike oziroma tripičje ( … ) je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona. Kot sopomenka se v SSKJ pojavlja tudi tropičje, ki pa naj bi po zadnjem pravopisu pomenil tri pike, eno nad drugo. Ločimo enodelno in dvodelno tripičje.(in Slovene) Standard Slovene Dictionary (SSKJ) (in Slovene) Comprehensive list of the Slovene dictionaries (in Slovene) Spletni Slovar (Multilingual Dictionary)patétičen -čna -o prid. (ẹ́) pretirano navdušen, pretirano vznesen: patetičen govor; patetična deklamacija / spregovoril je s patetičnim glasom; patetično vedenje / patetičen slog pisem / patetičen človek. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovarski sestavek za iztočnico 'patétičen' v slovarju ...Jezikovni priročniki, uporaba SSKJ-22: Knjižne in neknjižne zvrsti-32: Korekturna znamenja +1: Lastna imena +1: Ločila - 2 datoteki: Ločila [01] +12: Ločila [02] - koncna +3: Medmet-41: Narečne besede na Primorskem +2: Nastanek slovenskega jezika - 3 datoteke: Nastanek slovenskega jezika [01] +6: Nastanek slovenskega jezika [02] +8 ...Vključevanje besed v slovar: »janšizem« Pred kratkim me je kolega novinar opozoril na novo geslo v omrežni različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga v moji tiskani izdaji še ni najti.Gre za izraz janšízem.. Ker gre očitno za politično občutljivo besedo, ki je bila v SSKJ vnesena v politično občutljivem času, me zanima sledeče:SSKJ je razlagalni slovar, kar pomeni, da se osredotoča na pomensko razlago besede (prinaša informacijo o tem, kaj pomeni beseda). Če ima beseda več pomenov, so ti med …2. elektr. množica vrednosti, ki jo (elektronski) računalnik sprejme ali po obdelavi izda: brati, hraniti informacijo; informacijo sestavlja šestdeset bitov / izhodna, vhodna informacija. Slovarski sestavek za iztočnico 'informácija' v slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).SSK. Sosyal Sigortalar Kurumu. SSK. Strahlenschutzkommission (German: radiation protection commission ) SSK. Sociology of Scientific Knowledge. SSK. Short Shift Kit (vehicles) SSK.Sskj Enterprises Inc. Sskj Enterprises, Inc. was founded in 2004. The company's line of business includes manufacturing signs and advertising specialties.Samostojni izpis sestavka. zákon -óna tudi -a m (á ọ́; á) 1. splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi: tako določa, predpisuje zakon; zakon velja; izglasovati, podpisati, razglasiti zakon; izvajati, kršiti zakon; to je po zakonu prepovedano; predvideti v zakonu, z zakonom; z zakonom zajamčene pravice ...Conclusion The SSKJ Stress-Symptom and Well-Being Scales showed psychometric evidence for equivalence across the different languages and gender. Thus, this instrument is a useful tool for cross ...Pregibanje besed brez omejitev. Za pregibanje besed brez omejitev se morate prijaviti z veljavno licenco programskega paketa. Za preizkus delovanja lahko naročite desetdnevno brezplačno licenco.. Če imate računalnik Windows, priporočamo, da avtomatsko lektorico Amebis Besana brez omejitev uporabljate na svojem računalniku.PDF | The Slovar slovenskega knjižnega jezika (Dictionary of the Slovenian standard language, SSKJ) is a fundamental dictionary of the Slovenian... | Find, read …SJN Bank of Kansas is committed to providing a secure environment for your Online Banking experience, including the following security features: Digital ID assures authenticity, allows encrypted communications, and secure communication through Secure Sockets Layer (SSL) technology. Account information is stored on an encrypted database that is ...Oct 2, 2014 · www.alternativasmo.si. Gibanje za moderno in transparentno politiko. Alternativa - SSKJ (slovar slovenskega knjižnega jezika). Kaj pomeni alternativa v SSKJ? Kaj v resnici pomeni ta beseda? Kaj vse se lahko skriva za temi črkami? V slovarju slovenskega knjižnega jezika piše : Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) iz leta 1991 ima geslo zijavka za žensko, poleg tega pa še drugo geslo zijavka z različico zijalka 'jama, votlina z daleč vidnim vhodom', ponazarjalni primeri pa so raziskati zijavko; iti, spustiti se v zijavko; nekdanji prebivalci zijavk / Potočka zijavka.Inštituta IPSA. Na Inštitutu IPSA poteka psihoterapija, psihološko svetovanje in supervizija. Organiziramo izobraževanja iz psihoterapije, supervizije in čuječnosti. Na Inštitutu z različnimi dejavnostmi prispevamo k osebnostni integraciji posameznika in spodbujamo osebnostni razvoj. Integrativna paradigma v psihologiji in psihoterapiji ...Moka v SSKJ. Če nas zanima pomen besede moka, besedo vpišemo v iskalno okence SSKJ. Za branje in razumevanje rezultatov je treba poznati dele slovarskih sestavkov. Na spodnji fotografiji so označeni pomembni deli slovarskega sestavka SSKJ: 1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti) 2. zaglavje (podatki o naglaševanju, intonaciji)Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Slovenska vezljivost.Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.SALT PAPI HUMBLING HIS BOXING OPPONENTS!!Follow Salt Papi on TikTok ⬇️https://tiktok.com/@theofficialsaltpapiFollow Salt Papi on Instagram ⬇️https://instagra...Zna~aj slovarja XVII ni v geslih kratic in simbolov; so pa ti izjemoma dodani posameznim zgledom v ilustrativnem gradivu (circa) oziroma na koncu razlag (berkelij).Zaradi omejenega obsega v slovarju tudi ni glagolnikov, manj{alnic, svojilnih pridevnikov,To dovoljenje omogoča izdajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga, ne da bi bilo potrebno predložiti dokazilo v overitev carinskemu organu. Pristojni urad za izdajo dovoljenj za pooblaščenega izdajatelja je Finančni urad Celje. Zahtevek se vloži preko evropskega sistema carinskih odločb (CDS) - portala za gospodarske subjekte (TP).Rezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) lingv. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovarski sestavek za iztočnico 'sòpoménka' v slovarju 'Slovar slovenskega ...Komunizem. Komunizem ( communis, 'skupen, univerzalen') [1] [2] je leva do skrajno leva družbenopolitična, filozofska in ekonomska ideologija znotraj socialističnega gibanja, [1] katerega cilj je vzpostavitev komunistične družbe, gospodarsko-družbene ureditve, ki temelji na skupnem lastništvu proizvajalnih sredstev, distribucije in ...Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.Zbirke. Slovar slovenskega knjižnega jezika². eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sinonimni slovar slovenskega jezika. Slovenski pravopis. ePravopis – Slovenski pravopis. Sprotni slovar slovenskega jezika. Slovar slovenskih frazemov. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.s SSKJ-jema tudi s SSKJ. orodnik. s SSKJ-ji tudi s SSKJ. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. ePravopis - Slovenski pravopis. Slovarski sestavek za iztočnico 'SSKJ' v slovarju 'ePravopis - Slovenski pravopis' (ePravopis).Find out what is the full meaning of HSKJ on Abbreviations.com! 'Kago Kaju, Sudan' is one option -- get in to view more @ The Web's largest and most authoritative acronyms and …SSKJ - enojezičen slovar, obsega 5 knjig z okrog 110.000 gesel s podgesli, ima informativ-no-normativni značaj (je predvsem pojasnjevalen). V slovarju ni lastnih imen, umetno narejenih in priložnostnih besed, kratic ter simbolov. Zgradba slovarja Slovarski sestavki so razvrščeni po abecednem redu.Hashes for SSKJpy-.1.1.win-amd64.exe; Algorithm Hash digest; SHA256: 6f3abb448df5226421b1d3b80e879762b4f6ffd860d0c133842b7fd8745700c4: Copy : MD5Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017. Licenčni pogoji. Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v ...Katere besede bi lahko našle mesto v SSKJ? Kakšna bi bila vaša reakcija na naslednjo napoved: "Sonce je obsijalo hribovezje, na katerem so bile tudi številne jablane, iz njih pa so ljudje delali jablanin kis. Ob sporih s sosedi pa so se ves čas sklicevali na zakonje." No, ja.Inštituta IPSA. Na Inštitutu IPSA poteka psihoterapija, psihološko svetovanje in supervizija. Organiziramo izobraževanja iz psihoterapije, supervizije in čuječnosti. Na Inštitutu z različnimi dejavnostmi prispevamo k osebnostni integraciji posameznika in spodbujamo osebnostni razvoj. Integrativna paradigma v psihologiji in psihoterapiji ...- Łrtica nad Łrko, npr. â, zaznamuje dolžino ustreznega glasu; v SSKJ tudi akut in cirkumfleks > kotnik v desno, npr. ty > ti, zaznamuje prehod v kaj < kotnik v levo, npr. ti < ty, zaznamuje nastanek iz Łesa-- Łrtica za vezajem, npr. mami --, zaznamuje neglasovno (niŁto) konŁnico - Łrtica za soglasnikom v oglatem oklepaju; npr.SSKJ je razlagalni slovar, kar pomeni, da se osredotoča na pomensko razlago besede (prinaša informacijo o tem, kaj pomeni beseda). Če ima beseda več pomenov, so ti med seboj ločeni z arabskimi številkami, pomenski odtenki z eno poševnico, podpomeni pa z dvema poševnicama. Pomeni besede so ponazorjeni z ilustrativnim gradivom, kar pomeni .... Slovar slovenskega knjižnega jezika Spletna izdaja Ta izdaja Zakon o zavodih (ZZ) Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/9 Zapis pozdrava »živijo« V knjigah in časopisih najpogosteje srečujem obliko pozdrava živjo, toda v SSKJ-ju obstaja zgolj živijo.Tudi moja prijateljica lektorica mi vztrajno moje živjo, kadar jih napišem v kakšnem tekstu, ki ji ga dam za pregledat, spreminja v živijo.. Kako je s tem?sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) lingv. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovarski sestavek za iztočnico 'sòpoménka' v slovarju 'Slovar slovenskega ... SSKJ - enojezičen slovar, obsega 5 knjig z okrog 110.000 g Wamp - WampServer. A Windows Web development environment for Apache, MySQL, PHP databases. Download Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika for free. Slovar Slovenskega Knjižnjega Jezika.Acronym Definition; SSKU: Sangrami Shramik Karmachari Union (Indian autoworkers' union; est. 1998) To dovoljenje omogoča izdajo dokazila o ...

Continue Reading